Публичная оферта

Публічна оферта

(договір) про надання послуг з тимчасового розміщення

Послуги за цією Публічною офертою (договором) про надання послуг надаються Фізичною особою-підприємцем Харатіним Ігорем Олександровичем на території готельно-ресторанного комплексу «Роксолана», що знаходиться за адресою: 75653, Україна, Херсонська область, Залізний Порт, вул. Шкільна, 65/45 (далі – Готель), та включають в себе розміщення фізичних осіб, шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання.

Будь-ласка, уважно прочитайте текст цієї Публічної оферти (договору) про надання послуг і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї Публічної оферти (договору), чи Ви не зрозуміли будь‑який із пунктів цієї Публічної оферти (договору), пропонуємо звернутись за додатковими роз’ясненнями до працівників Готелю.

У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг в Готелі вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору) про надання послуг та правил проживання в Готелі, у повному обсязі і безумовно приймаєте їх (в тому числі погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються Публічною офертою (договором) про надання послуг та правилами проживання в Готелі) і Вам зрозумілі всі їх положення. Публічна оферта (договір) про надання послуг та правила проживання в Готелі визначають зміст прав, обов’язків та відповідальності Готелю і Користувача, діють одночасно та доповнюють один одного.

1. Загальні положення

1.1. Ця Публічна оферта визначає умови договору відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України та є офіційною Публічною офертою, адресованою іншим особам (далі – «Користувач», або «Користувачі», або «Клієнт», або «Замовник» або «Споживач», або «Споживачі», або «Гість», або «Гості»), укласти договір про надання Користувачу послуг з розміщення (надання номера (місця) для тимчасового проживання) на викладених нижче умовах.

1.2. Надалі по тексту Публічної оферти (договору) Готель та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.4. Текст Публічної оферти (договору) розміщений на офіційному сайті Готелю https://www.roksolana.com/.

1.5. Користувач дає згоду на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв’язку із виконанням цієї Публічної оферти (договору) та отримання Користувачем послуг від Готелю.

2. Пропозиція (публічна оферта) / Предмет договору

2.1. Предметом Публічної оферти (договору) є надання Готелем Користувачеві за плату послуг з розміщення шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання за адресою місцезнаходження Готелю у спеціально обладнаному жилому приміщенні (номері) відповідно до замовлення на бронювання.

2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили публічного договору приєднання з моменту здійснення Клієнтом будь-якої дії, передбаченої пунктом 3.4 цієї Публічної оферти (договору), що означають повне та беззастережне прийняття Клієнтом всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. Договір про надання послуг з розміщення, укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну силу у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами, та вважається, що Користувач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).

3. Порядок укладення договору

3.1. Договір укладається між Готелем і Користувачем у формі публічного договору приєднання (згідно зі статтями 633, 634 Цивільного кодексу України).

3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених пунктом 3.4 цієї Публічної оферти (договору).

3.3. Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно з частиною другою статті 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті.

Укладання договору означає, що Користувач:

– у повному обсязі ознайомився та згодний з правилами проживання у Готелі;

– визнає безумовну придатність приміщень Готелю для задоволення потреб, описаних у цьому договорі;

– приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень.

3.4. Замовник у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій:

– сплати послуг з тимчасового проживання через службу прийому і розміщення (рецепцію) Готелю або банківським переказом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою;

– безпосереднє користування Користувачем послугами Готелю (поселення);

– заповнення і підписання реєстраційної картки/розписки/анкети на рецепції Готелю.

3.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Готелю достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

4. Порядок бронювання Послуг

4.1. Замовлення (бронювання) послуг Готелю здійснюється шляхом направлення Замовником письмового замовлення на бронювання послуг Готелю в паперовій або електронній (через сайт Готелю) формі із зазначенням періоду проживання, дати і часу заїзду та виїзду, кількості місць і номерів, прізвища та ініціалів Замовника або Споживачів, кількості дітей, та їх віку, домашніх тварин тощо.

4.2. Після отримання замовлення на бронювання послуг, Готель надсилає Замовнику підтвердження броні електронною поштою.

4.3. При бронюванні Готель може запросити передплату за надання Послуг. У разі здійснення передплати Готель разом із підтвердженням броні надсилає Замовнику рахунок для оплати заброньованих Послуг.

4.4. Замовник, протягом 3 (трьох) днів з моменту надання Готелем рахунку для оплати заброньованих послуг, повинен сплатити суму грошових коштів, зазначених в такому рахунку, в повному обсязі шляхом безготівкового переказу або готівкою, або із застосуванням платіжної картки.

4.5. Бронювання в Готелі здійснюється на умовах 100% передплати вартості послуг з розміщення згідно виставленого Готелем рахунку або через службу прийому і розміщення (рецепцію) Готелю.

4.6. У випадку, якщо Замовник або Споживач не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду (незаїзд), передоплата в розмірі 100% вартості проживання не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу за невиконання Замовником умов цього договору. У цьому випадку таке бронювання анулюється. Зазначена передоплата може бути повернута Замовнику на розсуд Готелю виходячи із фактичних обставин Замовника.

4.7. У випадку, якщо Замовник або Споживач не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду (незаїзд), однак повідомив Готель про те, що здійснить заїзд пізніше, в інший оплачений день, передоплата в розмірі 100% вартості проживання невикористаних днів не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу за невиконання Замовником умов цього договору.

4.8. Ранній заїзд (до розрахункової години 12:00) можливий тільки при попередньому письмовому узгодженні з Готелем.

4.10. Ціни на заброньовані та сплачені повністю Замовником послуги Виконавця не можуть бути змінені.

4.11. Продовження проживання Замовника або Споживача понад періоду що вказаний у замовленні на бронювання незалежно від його причин (в тому числі у зв’язку з достроковим заїздом, зміною дати виїзду, у зв’язку з відсутністю зворотних білетів), а також розміщення споживачів, що прибули без попереднього бронювання раннього заїзду проводиться при наявності вільних місць і оплачується Готелю в момент такого продовження або раннього заїзду. Плата за послуги визначається на момент заїзду. Часом виїзду з Готелю є 12 година (за київським часом), часом заїзду – 14 година (за київським часом).

4.13. У випадку несвоєчасної ануляції замовлення відповідно до умов цього договору (в тому числі у випадку, якщо Замовник або Споживач не скористалися послугою проживання (незаїзд) або буде намагатися змінити період проживання або будь-яким іншим чином модифікувати замовлення на бронювання у випадках передбачених цим договором) Готель має право стягнути з Замовника або Споживача штраф в розмірі 100% від загальної вартості проживання такого Замовника та/або Гостя, шляхом списання коштів з платіжної карти такого замовника та/або споживача, дані якої (ім’я на картці, номер, термін дії, CVC2/CVV2 тощо) були передані Замовником або Споживачем будь-яким способом Готелю або будь-якій третій особі для передачі Готелю з будь-якою метою в тому числі, але не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки.

5. Порядок розрахунків

5.1. Послуги Готелю, в тому числі додаткові, надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов договору і тарифів/цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Готелю та/або на сайті Готелю, з урахуванням обраної категорії номерів. Тарифи/ціни на послуги Готелю та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Готелю.

5.2. Право на отримання/використання Послуг Готелю, як правило, надається після здійснення плати за відповідні Послуги, згідно з Тарифами/Цінами. Готель вправі надавати Користувачеві послуги без здійснення передоплати.

5.3. Готель вправі застосовувати вільні ціни та систему знижок на послуги з тимчасового розміщення.

5.4. Оплата послуг в Готелі здійснюється готівкою, платіжними картками або за безготівковим розрахунком банківським переказом.

5.5. Зі спливом оплаченого періоду проживання Користувач зобов’язаний залишити номер та звільнити його від особистих речей і багажу не пізніше 12:00 години київського часу (час виселення) останнього оплаченого дня проживання або оплатити продовження періоду проживання в номері за відсутності бронювання вказаного номеру третіми особами.

5.6. Ранній заїзд та пізній виїзд є додатковою послугою, яка оплачується з урахуванням обраної категорії номерів відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації Готелю та/або на сайті Готелю.

5.7. У випадку надання Готелем послуг без здійснення попередньої оплати, Користувач зобов’язаний здійснити оплату таких послуг у день закінчення періоду проживання згідно виставленого рахунку відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації Готелю та/або на сайті Готелю. В такому випадку Користувач оплачує надані послуги (виконує умови Договору) за місцезнаходженням Готелю.

6. Порядок оформлення проживання в готелі. Порядок дострокового припинення надання послуг з розміщення за ініціативою Користувача

6.1. Розміщення Користувача в Готелі здійснюється на попередній платній основі в порядку бронювання, визначеного в Розділі 4 договору, відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації Готелю та/або на сайті Готелю, з одночасним пред’явленням Користувачем на рецепції Готелю документів, що посвідчують його особу (паспорт громадянина України, в тому числі для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб молодше 16 річного віку без супроводу батьків, опікунів тощо, паспорт громадянина іноземної держави чи особи без громадянства, міграційна карта), а також заповненням та залишенням на рецепції реєстраційних документів на Користувача. При відсутності вищезгаданих документів, Користувач визнає за працівником рецепції Готелю право відмовити в наданні послуги з тимчасового розміщення в Готелі.

6.2. У випадку відмови Користувача від заброньованої послуги або зміни дати початку та/або закінчення послуги з будь-яких причин, не залежних від Готелю, зміни умов послуги за ініціативою Користувача після її оплати прирівнюється до відмови (часткової відмови) від послуги, і на користь Готелю утримується (стягується) штраф в розмірі 100% від вартості оплаченої послуги.

6.3. Сплатою рахунку на надання послуг Замовник визнає, що суми штрафних санкцій, які стягуються Готелем із Замовника на підставі цього Договору, спрямовується на компенсацію збитків (потенційних збитків) Готелю, які завдаються (можуть бути надані) простоєм номеру та збитків у вигляді упущеної вигоди від надання інших послуг на території Готелю, що могли бути надані на платній основі Замовнику за звичайних умов.
7. Форс-мажор

7.1. При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі, страйки, епідемії, зміни в законодавстві тощо, сторони частково або повністю звільняються від відповідальності за невиконання обов’язків за цим договором.

7.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії цих обставин.

7.3. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом або визнана обома Сторонами, про що вони складають відповідний акт.

8. Розміщення дітей

8.1. За проживання в номері однієї дитини (двох дітей у Тримісному стандарті/Двокімнатному сімейному номері) до 6-х років включно, понад встановлену кількість проживаючих осіб для відповідної категорії номера, плата за послуги з тимчасового розміщення не стягується.

8.2. Умови прийому і розміщення груп дітей у супроводі дорослих регулюються в кожному окремому випадку індивідуально, шляхом підписання окремої угоди.

9. Додаткові послуги Готелю

9.1. Крім послуг з розміщення Готель надає наступні послуги на безоплатній основі:

– прибирання номерів;

– зберігання багажу;

– виклик екстрених служб;

– користування праскою та прасувальною дошкою;

– бездротовий доступ до мережі Інтернет;

– доступ до перегляду телевізійних каналів.

9.2. Інші додаткові послуги надаються за тарифами/цінами, вказаними на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Готелю та/або на сайті Готелю з урахуванням обраної категорії номерів.

10. Права і обов’язки Користувачів послуг з розміщення в Готелі

10.1. Користувачі послуг з розміщення вправі:

– користуватись послугами з розміщення та додатковими послугами в порядку, зазначеному в цій Публічній оферті (договорі) та в правилах проживання у Готелі, інших документах Готелю;

– отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію Готелю, вартість послуг, що надаються на території Готелю;

– звертатися до співробітників рецепції Готелю з питань якості послуги з тимчасового розміщення, залишати скарги, відгуки і пропозиції в книзі скарг та пропозицій, яка знаходиться в куточку споживача.

10.2. Користувачі послуг з розміщення зобов’язані:

– беззастережно дотримуватись положень та умов цієї Публічної оферти (договору);

– поважати права інших гостей Готелю;

– дотримуватись морально-етичних норм, утримуватись від вживання нецензурних висловів у громадських зонах Готелю;

– дотримуватись правил проживання в Готелі, правил користування об’єктами інфраструктури Готелю, регламенту доступу до них, про які можна дізнатись на рецепції;

– берегти майно Готелю. У випадку втрати чи пошкодження з вини Користувача майна (в тому числі рушників, халатів, посуду, меблів, різного інвентарю, техніки, фурнітури, устаткування тощо), які знаходяться на території Готелю, гість зобов’язаний в строк до 3 календарних днів, але не пізніше дати виселення з Готелю відшкодувати шкоду, розмір якої визначається: відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Готелю та/або на сайті Готелю, а за відсутності таких цін – комісією у складі: адміністратора, працівника рецепції та будь-якого іншого працівника Готелю на умовах прозорості та за ринковою вартістю втраченого чи пошкодженого майна. Готель у випадку втрати чи пошкодження з вини Користувача зазначеного в цьому підпункті майна має право отримати відшкодування шляхом списання та/або стягнення, коштів з платіжної картки Замовника або Споживача;

– дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування електроприладами і обладнанням Готелю;

– письмово повідомляти Готель про ануляцію та/або зміну замовлення заброньованих послуг не пізніше ніж за 1 (одну) добу до дати заїзду Замовника або Споживача (своєчасна ануляція).

– під час заселення у номер ретельно оглянути його, повідомити Готель про всі виявлені недоліки. Якщо Замовник не повідомив про такі недоліки, він несе за них відповідальність у порядку, визначеному чиним законодавством.

11. Права і обов’язки Готелю

11.1. Готель зобов’язаний:

– своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Користувачеві оплачені послуги;

– інформувати Користувача про послуги, що надаються на території Готелю та форму і порядок їх оплати;

– забезпечувати повну відповідність послуг, що надаються санітарно-епідеміологічним нормам і правилам;

– своєчасно реагувати на прохання Користувачів, що стосуються надання послуг з тимчасового розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в номерах Готелю в найкоротші строки (у випадку неможливості усунення аварії чи поломки в номері, надається інший номер категорії не нижче від тієї, яку було узгоджено в день в’їзду);

– нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в номерах, а також за якість підготовки номеру до заселення.

Готель не несе відповідальності за гроші, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що були залишені в номері, втрачені на території Готелю, або їх пропажу з будь-яких причин.

11.2. Готель та його працівники вправі:

– заходити до номеру Готелю для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки систем водопостачання, кондиціонування повітря або усунення недоліків в їх функціонуванні, а також у випадку порушення Користувачем положень цієї Публічної оферти (договору);

– у випадку закінчення (спливу) узгодженого із рецепцією та 100% оплаченого періоду проживання Користувача в Готелі та/або відсутності Користувача за місцем тимчасового проживання протягом більш як 2-х годин без сплати, самостійно звільнити номер від особистих речей Користувача, склавши при цьому опис майна, що залишив Користувач;

– стягнути з Замовника штрафи у випадках та в розмірах, які визначні цим договором та правилами проживання у Готелі;

– при більш як двократному порушенні Користувачем загальноприйнятих норм поведінки, запрошувати співробітників органів внутрішніх справ для з’ясування обставин та встановлення фактів таких порушень;

– достроково, без повернення сплачених Користувачем за тимчасове проживання коштів, розривати договір про надання послуг з тимчасового розміщення, з одночасним примусовим виселенням з території Готелю у разі:

 • перебування на території Готелю в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи під дією психотропних речовин;
 • паління в номерах, а також на території Готелю, окрім спеціально відведених для цього місць;
 • без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігання чи принесення зброї, вибухових і легкозаймистих, їдких, ядовитих, наркотичних засобів та інших небезпечних предметів і речовин;
 • порушення правил громадського порядку;
 • порушення правил проживання в Готелі;
 • порушення положень цієї Публічної оферти (договору);
 • систематичних (2 та більше) скарг інших гостей Готелю на порушення їхніх прав та свобод.12. На території Готелю забороняється:– запрошувати та проводити в номери сторонніх осіб;– передавати третім особам ключ (карту, браслет тощо) від номера;– зберігати в номері габаритні речі та предмети, окрім валіз, (ящики, коробки, велосипеди, скутери, мопеди тощо);

  – пересувати меблі та переміщати предмети інтер’єру;

  – палити в номерах та інших місцях, не призначених для паління;

  – порушувати спокій інших гостей готелю після 22:00 години, створюючи галас або шум;

  – зберігати чи приносити зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, отруйні, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети. Користувачі, які мають право на носіння та зберігання зброї, зобов’язані повідомити про це рецепцію в день заїзду, пред’явивши відповідні дозвільні документи;

  – виносити посуд і столові прибори з номерів та за межі закладів харчування;

  – виносити за межі закладів харчування продукти харчування та напої;

  – вживати в номері продукти харчування та напої (окрім розміщених з ініціативи Готелю в мінібарі);

  – свідомо забруднювати територію Готелю недопалками, сміттям тощо;

  – кидати з балконів чи вікон будь-які предмети та речі;

  – користуватись власними прасками, електронагрівальними приладами, кип’ятильниками, чайниками тощо, які не входять в комплектацію номера;

  – запалювати свічки.

  У випадку більш як дворазового порушення або одноразового грубого порушення гостем правил поведінки та/або обов’язків, зазначених в розділах 10-12 цієї Публічної оферти (договору), рецепція Готелю вправі відмовити гостю в подальшому наданні послуги з тимчасового розміщення, а відтак і перебування на території Готелю, з обов’язковим складанням відповідного акту та, за необхідності, із залученням співробітників правоохоронних органів.

  Користувачі визнають за Готелем право не надавати послуги з тимчасового розміщення особам, які:

  – на думку рецепції знаходяться в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи під дією психотропних речовин;

  – без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігають чи приносять зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети і речовини;

  – не надали документів, що посвідчують особу;

  – мають намір заселитись в номер більшою кількістю осіб ніж передбачає відповідна категорія номера.

  13. Вирішення спорів

  13.1. У випадку виникнення скарг Користувачеві необхідно надати: скаргу, чек (квитанцію тощо) Готелю, документ з відміткою Готелю, який підтверджує порушення умов надання послуги, документи, що підтверджують фактичні збитки. Скарги та всі необхідні документи надаються Готелю не пізніше 14 днів із дня закінчення надання послуги. Всі скарги розглядаються Готелем лише за умови, що Готель був поінформований про порушення умов надання послуги заздалегідь для можливості їх усунення протягом наступних 12 годин.

  13.2. Готель розглядає отриману скаргу протягом 30 днів.

  13.3. Скарги, заявлені з порушенням вимог цієї Публічної оферти (договору) не розглядаються та задоволенню не підлягатимуть.

Реквізити Готелю

Фізична особа-підприємець Харатін Ігор Олександрович

ІПН: 2925803776

р/р IBAN UA583052990000026000016801597

в АТ «ПРИВАТБАНК», МФО 380269

Платник єдиного податку (3 група)

Фактична адреса: 75653, Україна, Херсонська область, Залізний Порт, вул. Шкільна, 65/45

Юридична адреса: 04074, Україна, місто Київ, вул. Вишгородська, 45, кв. 38

+380678465878, адреса електронної пошти: roksolana.hotel@gmail.com